Nyhedsbrev – Marts 2016

 

Indvendig vedligeholdelse af vinduer

Nu hvor foråret står for døren er det tid til at overveje om ens vinduer trænger til indvendig vedligeholdelse.

Vinteren er specielt hård for de steder, hvor der fortsat er enkeltlags ruder. Her dannes kondens og det er vigtigt at malingen af trærammen er i god stand.

Vi har snakket med en maler for at få gode råd til vedholdelse.

Brug ikke almindelig træmaling på steder, hvor der opstår kondens, da malingen vil krakelere efter kort tid.

Brug f.eks. Flügger Wood tex Grundolie og Wood Tex Vinduesmaling. Det vil give et godt resultat der kan modstå kondensen. Malingen er udviklet til udvendig brug, men kan i forbindelse med behandling af vinduer af vores type anvendes indendørs.   

Husk at den indvendige vedligeholdelse af vinduerne er dit ansvar som ejer.

Gårdudvalget.

Kom og vær med.

Vi er et par stykker der synes gården trænger til at blive mere grøn og for at det ikke kun bliver ved snakken, så har vi tænkt at danne et gårdudvalg. Så har du lyst til at være med så kontakt  Jette Vesterbrogade 165 4th. Jettechris@outlook.dk eller ring til mig på 91566710. Vi kunne måske holde et lille opstartsmøde i sluningen af marts.

Forår i gården  

Det betyder fælles arbejdsdag med oprydning på fællesarealer. Ved du allerede nu, at der måske kunne være noget af dit rod ;-), så sørg for at få det ryddet op. Vi skal nok komme med en reminder og en opfordring til deltage arbejdsdagen i god tid.

Vi er mange der bruger gården. Gården skal både være et sted til leg og til at nyde vejret. Vi opfordre til at alle til at læse husordenen, så både voksne og børn kan nyde gården. Husk at man som forældre bør hjælpe sine børn til at få ryddet op når legen er slut.

Foråret bringer også blade på træerne og blomster i bedene. Selvom det kan være fristende for børnene må der ikke knækkes grene af buske eller plukkes blomster til brug i leg.  Vi håber at alle vil værne om blomster og buske, så de kan nydes af alle i gården.

Altannyt

Altanprojektet kører planmæssigt. Vi forventer, at få godkendelse fra Frederiksberg Kommune til opsætning af 47 altaner. Tingene skrider desværre langsomt fremad, da vi pt. forhandler med altan.dk om vilkår og risiko. Vi nærmer os mål, og har fået reduceret risikoen for ekstraregninger samt fået nogle garantier fra altan.dk efter altanernes opsætning.

Vi forventer at indsende ansøgningen i marts måned, hvorefter vi håber på en godkendelse i løbet af 6 uger. Dermed skal betalingen falde inden sommerferien, og altanerne forventes opsat primo 2017. Der er dog en del usikkerhed forbundet med tidsplanen indtil projektet er godkendt, men der arbejdes målrettet på at reducere forløbet så meget som muligt.

Skrald

Husk at sortere dit skrald og er du i TVIVL, så smid det i restaffald.
For flere oplysninger se linkene nedenfer.

Rahbekshus: http://www.rahbekshus.dk/?page_id=118

Frederiksberg Kommune: Sorteringsvejledning 2016
Med venlig hilsen
Bestyrelsen