Renovering af lejligheder

Ønsker du at renovere din lejlighed?

Så husk at skabe dig et godt overblik over omfanget af dit projekt og hvilke tilladelser kommunen kræver. Og gør det i god tid.

De fleste ting ved en renovering er du som ejer selv herre over. Der er dog en række fælles installationer, som tilhører foreningen og er en del af fællesskabets ejendom. I disse tilfælde bør du altid kontakte viceværten eller bestyrelsen i planlægningsfacen af dit projekt.

  • Kold- og varmtvandsstrenge
  • Faldstammer
  • Varmestrenge til radiatorer
  • Internetstik (pt. Fiberby)
  • Ydersiden af vinduer
  • For- og bagdør
  • Facaden og fællesarealer

Arbejde på disse installationer skal altid udføres af håndværkere udpeget af foreningen.

Husk at ingen fælles installationer må indmures. Eventuel inddækning skal udføres, således at rørene er let tilgængelige, så disse kan tilgås når udskiftning eller reparation en dag bliver nødvendigt. Ejer vil til en hver tid selv være ansvarlig for reetablering af eventuel inddækning.

Hvis projektet fører til at der er døre, forsatsruder eller lignende original bygningsdele tilovers, så kontakt bestyrelsen eller viceværten. Originale døre og forsatsvinduer der er tilovers opbevares i fyrkælderen.

Som ejer, er dit ansvar at alle dine radiatorer har målere på. Hvis du laver ændringer i varmeinstallationerne, så som opsætning af en ny radiator, skal du kontakte ISTA og få opsat måler. Dette sker for ejers regning.
Derudover skal bestyrelsen informeres om alle ændringer på varmeinstallationerne.

Dertil kommer at alt renovering skal ske med hensynstagen til ejendommen og naboer.

  • Udluftning fra bad og køkken skal ske, så støjsvagt som muligt og ikke være til gene for naboer.
  • Opsætning af vaskemaskine og lignende skal ske tæt på bærende vægge og på solidt underlag og gerne i et hjørne med bærende vægge. Erfaring viser at vores etagedækker nemt kommer i svigning.

Dette er blot en kort opsummering af vigtige aspekter under en renovering og er med sikkerhed ikke komplet. Generelt bør alle større renoveringsprojekter gennemføres i god dialog med naboer og foreningen.