Vedtægter og regler

Her følger en række vigtige dokumenter som alle i foreningen bør gøre sig bekendte med. Nogle af dokumenter kræver adgang til Probo. Kontakt administrator, hvis du ikke har adgang.

En anden vigtig side af fællesskabets rammer er regler vedrørende renovering af lejligheder og lokaler. I god tid inden en renovering sættes i gang, bør du som ejer læse informationen under pratisk information -> renovering af lejlighed.