Bestyrelsen

Bestyrelsen mødes som udgangspunkt den første mandag i hver måned.

Bestyrelsen kan kontaktes via mail.

Bestyrelsesmedlemmer i 2015-2016 er:

Formand

Rune Sø
Rahbeks Alle 2C

Bestyrelsesmedlemmer

Jesper Hall-Nørregaard
Rahbeks Alle 2A

Kasper Korsgaard
Rahbeks Alle 2A

Knirke Jensen
Rahbeks Alle 2A

Tinna Strøjer Madsen
Rahbeks Alle 2A

Suppleanter

Jette Christensen
Vesterbrogade 165

Martin Jensen
Rahbeks Alle 2A