Varsling af rydning af opgange. Starter 5. december 2016.

Kære beboere

Bestyrelsen Rahbekshus EF har besluttet, at der skal ryddes op på opgangene og fællesarealer i ejendommen i henhold til vores husorden. Der foretages oprydning af samtlige genstande (undtagen barnevogne) i alle opgange, fællesarealer samt under trapperne fra den 5.december.

Vi vil derfor gerne opfordre til at man fremover ikke stiller ens effekter i opgangene, i fællesarealer samt under trapperne.

Brandtilsynet kræver at ”trapper og gange skal holdes ryddelige for at sikre personers flugt og brandvæsnets indsats i tilfælde af brand”. Derudover har rengøringen haft svært rengøre på enkelte etager. Alle anmodes om at flytte deres ejendele fra opgangene til eget depotrum eller ind i lejligheden.

Der vil dog stadig blive accepteret: barnevogn eller klapvogn for familier med småbørn under trappen i stuen velplejede planter som pynter i opgange (se f.eks. Rahbeks Alle 2D)

Venlig hilsen
Viceværten og bestyrelsen.