Skrald nu og i julen – Praktisk information

Julen nærmer sig og med den også et pres på vores affaldscontainere.
For at sikre at vores affaldsafhentning foregår planmæssigt er det vigtigt at vi alle sammen hjælper til at undgå overfyldte containere.
Vi har desværre fået en advarsel om at containere med gabende låg ikke vil blive afhentet.
Husk derfor at bruge de bagerste containere – både til dagrenovationen, og til de forskellige genbrugs-containere. Man kan også med fordel sørge for at folde sine papkasser sammen og presse dem godt ned i containeren.
Glædelig jul fra skraldeudvalget!