Maling af opgange påbegyndes

Som besluttet på generalforsamlingen vil opgangene blive renoveret.

Fra mandag d. 13/2 vil malerarbejdet begynde på fortrappen i opgang 2C.

De enkelt opgange vil blive varslet via mail og opslag i opgangen. Eventuelle spørgsmål kan stilles til bestyrelsen via kontaktformularen. kontakt->bestyrelsen

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.