Opdaterede regler for storskrald. Læs dem inden brug af rummet.