Nyhedsbrev – Rahbekshus April/Maj 2017

Gårdudvalget

Kom og vær med.

Gårdudvalget er godt i gang med forårsarbejdet i gården.

Alle er meget velkomne til at være med. Skriv til Jettechris@outlook.dk eller ring på 91566710.

/Gårdudvalget

Projekter den kommende tid

Murerarbejde. Der vil i løbet af foråret blive lavet en del murerarbejde hele vejen rundt om ejendommen. Sokler og indgangspartier vil blive pudset op. Soklen i porten vil også få en omgang. Murværket omkring garageportene, som ikke nåede at blive lavet før vinteren, vil blive lavet færdigt. Og sidst men ikke mindst vil trapperne til kælderene blive repareret.

Fortrapper. Projektet med opfriskning af fortrapperne er godt i gang. Rahbeks Alle 2A og 2C er næsten færdige og de andre vil følge i de kommende måneder.

 

Beskæring af træer og beplantning vil ske i løbet af det tidlige forår. Sidste år skrev vi ud om at vi har startet et samarbejde med en gartner om at få lidt mere skik på vores forhaver. Derfor fik vi sidste år beskåret grundigt i vores buske og træer i forhaverne.

Gartneren fortsætter dette forår med lettere udtynding og justering af vores beplantning i forhaverne, så de er plejet og passet bedst muligt

Inde i gården vil vores træer blive beskåret og plejet. I spidsen af gården har vi et lille grønt område hvor der er relativt mørkt, så græsset aldrig rigtig får fæste, og vi har meget mos og mudder. Da det er en god plet med aftensol, og også en populær krog til barnevogne med sovende børn, har vi besluttet at få lavet flisebelægning i stedet for græs her.

 

Forår i gården – En gård for alle

Vi er mange der bruger gården. Gården skal både være et sted til leg og til at nyde vejret. Vi opfordre til at alle læser husordenen, så både voksne og børn kan nyde gården.

Husk at man som forældre bør hjælpe sine børn til at få ryddet op når legen er slut.

Foråret bringer også blade på træerne og blomster i bedene. Selvom det kan være fristende for børnene, må der ikke knækkes grene af buske eller plukkes blomster til brug i leg.  Vi håber at alle vil værne om blomster og buske, så de kan nydes af alle i gården.

Ingen leg på garagetaget

Vi vil gerne minde om at garagetaget ikke må bruges til leg. Der er langt at falde når det går galt og taget er ikke lavet til det.

Det er helt ok at minde andres børn om gårdens regler.  

Løs kit på ydersiden af vinduerne – Tjek og indberet – Deadline  15. maj.

Vi er blevet opmærksomme på at nogle ejere har problemer med løs vindueskit på ydersiden af vinduerne. Specielt altandørene er udsatte. Det er vigtigt at få ordnet dette, så vores vinduer kan holde i mange år frem.

Alle opfordres til at tjekke deres vinduer og indberette mangler via formularen på forsiden af hjemmesiden eller med en seddel i bestyrelsespostkassen. www.rahbekshus.dk

Når vi har fået skabt et overblik vil vi indhente et tilbud og få lavet de nødvendige reparationer.

Altannyt

Intet nyt i forhold til seneste nyhedsbrev. Vi venter fortsat på nabohøring og efterfølgende sagsbehandling, som samlet set er estimeret til 1 måned. Herefter opkræves betaling med et varsel på 2 mdr. Forventet opsætning er omkring førstkommende nytår.

/Altanudvalget

Indvendig vedligeholdelse af vinduer

Nu hvor foråret står for døren er det tid til at overveje om ens vinduer trænger til indvendig vedligeholdelse.

Vinteren er specielt hård for de steder, hvor der fortsat er enkeltlagsruder. Her dannes kondens og det er vigtigt at malingen af trærammen er i god stand.

Her kommer et par gode råd til vedholdelse.

Brug ikke almindelig træmaling på steder, hvor der opstår kondens, da malingen vil krakelere efter kort tid.

Brug f.eks. Flügger Wood tex Grundolie og Wood Tex Vinduesmaling. Det vil give et godt resultat der kan modstå kondensen. Malingen er udviklet til udvendig brug, men kan i forbindelse med behandling af vinduer af vores type anvendes indendørs.   

Husk at den indvendige vedligeholdelse af vinduerne er dit ansvar som ejer.  

Skrald

Husk at sortere dit skrald og er du i TVIVL, så smid det i restaffald. Og husk at storskrald kun er til ting der er større end 1m. Alt andet skal sorteres.

For flere oplysninger se linket nedenfor.
Rahbekshus: http://www.rahbekshus.dk/?page_id=118

 

Mange forårshilsner

Bestyrelsen.