Nyhedsbrev september 2017

Med dette efterårs-nyhedsbrev ønsker vi bl.a. at gøre status på de ting vi har arbejdet med fra foråret og hen over sommeren. Der har været mange jern i ilden til gavn for vores ejendom. Nogle opgaver har været mindre, andre store.

Afsluttede projekter

Murerarbejde i hele ejendommen

I år har det været tid til at gennemgå ejendommens sokler og den nedre del af murværket. I den forbindelse er der blevet lavet reparationer på soklen både på gadesiden og i gården.

Derudover er trinnene på kældertrapperne blevet repareret.

Ved gennemgang af kældrene fandt vi desuden et par kritiske ting, som vi har fået lavet i samme omgang. Heriblandt tæring af nogle jerndrager ved et par lysninger.

Gennemgang af kældrene viste desuden at murværket var i dårlig stand i cykelkælderen, som nu har fået nye fuger på en stor del af væggene og pudset op igen.

Garager

Det tog lidt tid, men garagerne stå nu nymalede og med repareret murværk.

Hyggekrog i spidsen af gården

Gårdudvalget har stået for at transformere den fugtig mosplet i spidsen af gården. Det blev til en dejlig grøn hyggekrog med flisebelægning til bord og stole, som mange har nydt på de solrige dage, der dog har været i løbet af sommeren.

Kommende og igangværende arbejde

El på bagtrapper

Efter en gennemgang af bagtrapperne er det blevet klart at elinstallationerne til lyset på en stor del af bagtrapperne er i virkelig dårlig stand. Som forberedelse til maling af bagtrapperne vil der derfor blive udskiftet ledninger, kontakter og lamper på alle bagtrapper. Samtidig har vi valgt at opsætte brandalarmer på hver etage, som tilsluttes strøm så der ikke skal skiftes batterier.

Malerarbejde på fortrapper og hoveddøre

Arbejdet med maling af fortrapperne har som nævnt skredet godt fra. Arbejdet på de sidste to fortrapper (2D og 167) vil blive startet op i løbet af den kommende måned.

Når alle fortrapperne er malet, vil der i hver opgang blive opslået en dato for hvornår det sidste rundt i kanten på dørene vil blive malet. Denne dag kan man vælge at være hjemme eller f.eks. give sin nøgle til en nabo, som er hjemme på dagen.

Som en afslutning af fortrappearbejdet vil gadedørene blive gennemgået for skader og malet og justeret.

Vandproblematik

Der har i de forgangne måneder været en del renoveringsprojekter fordelt rundt i lejlighederne. Et par gange har en ejers renovering af f.eks. badeværelse betydet, at det har været nødvendigt at lukke for vandet. Et af stederne virkede hanerne på stregen ikke, hvilket gjorde at det var nødvendigt at lukke for vandet i hele ejendommen. Desværre medfører dette at vi har en indkøringsperiode inden der er varmt vand hos alle igen.

Dette blev i løbet af sommeren forstærket af at mange var ud og rejse og at vandforbruget derfor var lavt. Det lave forbrug medførte at det tog længere tid end normalt at få det hele i gang igen, hvilket mange bemærkede.

Derudover blev vi ramt af en større lækage på et af hovedrørene i kælderen, som førte til en akut lukning uden varsel.

Vi arbejder på at starte en samlet gennemgang af hanerne på alle strenge, så der kan lukkes lokalt i stedet for hele ejendommen.

Til forældre

Gården er et dejligt sted, hvor børn og voksne kan hygge sig.  Og der skal være plads til begge. Desværre er det den seneste tid ofte sket at gården efterlades med børnecykler og legetøj spredt hvor de er blevet tilfældigt efterladt.

Husk at man som forældre har ansvar for at hjælpe sit barn med at rydde op efter endt leg. Gå f.eks. en lille runde og saml ting ind inden børnene skal i seng.

Storskraldsrummet

Storskraldsrummet er til glæde for os alle, men det er vigtigt at vi overholder reglerne for storskrald, hvis det ikke skal koste fællesskabet penge.

Husk følgende ikke er storskrald:

  • ALT under 1 meter som kan være i restaffald eller skilles ad  til genbrugssortering.
  • Glas, spejle og vaske skal man selv køre på genbrugspladsen.
  • Læs altid reglerne inden du stiller ting til storskrald.

Løs kit på vinduer

Tak for de mange henvendelser fra dem af jer der har problemer med løs kit på vinduer og specielt franske altandøre.

Da der er tale om en del ejere der har meldt tilbage, vil vi sammen med vores byggerådgiver planlægge hvordan vi griber det bedst an. Der vil komme mere information om dette på et passende tidspunkt.

Gårdudvalget

Vi vil gerne sige tak til gårdudvalget for en stor indsats i den grønne tid.

 

Mange hilsner

Bestyrelsen.