Sortering af madaffald

Kære beboere

Så er det vores tur til at være med til sortering af madaffald. I opgangen ved postkasserne kan du hente din startpakke med spand poser og sorteringsguide.
Affaldscontainer til madaffald kan du finde i garagen, hvor du også aflevere pap og papir.
Det vigtigt at der bliver sorteret rigtigt til madaffald. Er du i tvivl hvordan du skal sortere, så læs vejledningen eller læg dit affald til restaffald.

God sortering
Hilsen bestyrelsen.

PS. der vil komme en hylde i skraderummet, hvor du kan hente nye poser til spanden.