Varsling af rydning af fællesarealer

Varsling af rydning af fællesarealer.

I forbindelse med arbejdsdagen d. 27/5 vil der bliver ryddet op på alle fællesarealer. Heriblandt baggården, opgange, bagtrapper, kælder og loft arealer.

Husk at fjerne eventuelle ting fra fællesarealerne inden d. 27/5.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.